YAPC::Israel::2004
כנס הפרל השני בישראל
מאורגן ע"י
שוחרי פרל בישראל

כללי

כנס הפרל (Perl) הקודם בישראל, YAPC::Israel::2003, היה מוצלח מאד, ומשך אליו מעל 100 משתתפים מכל רחבי הארץ ואף כמה מחו"ל. התגובות החיוביות שהתקבלו עקב הכנס, שנמשך יום אחד, כמו גם חשיבותו ההולכת וגוברת של אירגון שוחרי פרל בישראל כמקום מפגש ופורום לדיון עבור סטודנטים, משתמשים וחוקרים המעוניינים בשפת התיכנות פרל, עודדו אותנו להתחיל לארגן כנס שני שיתקיים ב- 2004 ויכלול הרצאות באורך רגיל וסדנאות לימוד ארוכות יותר.

קריאה להשתתפות

אלפי אנשים משתמשים בשפת התיכנות פרל למטרות שונות בתעשיית ההיי-טק, במכוני מחקר ובמקומות רבים אחרים. פרל היא שפה המצטיינת בסריקת מסמכי טקסט שרירותיים, הוצאת מידע מאותם קבצי טקסט, והדפסת דו"חות המבוססים על מידע זה. זוהי גם שפה טובה למשימות ניהול מערכת רבות. השפה נועדה להיות מעשית (קלה לשימוש, יעילה, שלמה) ולא בהכרח יפה (קטנה, אלגנטית, מינימלית). שפה זו, שהיא גמישה ומעשית במיוחד, צמחה להיות לא רק עוד כלי אשר מאפשר לבצע את העבודה -- היא הפכה להיות נושא שמעודד היווצרות קהילות גדולות של משתמשים אשר מתקבצים יחדיו לעזרה הדדית בנושאים קשורי פרל ועבור הכיף שבדבר. אירגון שוחרי פרל בישראל מהווה קהילה כזו.
מטרת כנס זה היא להביא יחדיו משתמשים, אקדמאים, חוקרים, סטודנטים, מתכנתים, ומנהלים מתחומים שונים על מנת להתדיין בדבר דעותיהם על האספקטים השונים של שפת התיכנות פרל, לשתף אנשים אחרים בידע, ולהנות תוך כדי כך. ועדת אירגון YAPC::Israel::2004 מזמינה אם כן הצעות להרצאות בסיס, הרצאות מבוא והרצאות מתקדמות, כמו גם מצגות ושיחות-בזק בתחום רחב של נושאים הכוללים (אך לא מוגבלים) לתחומים הבאים:

	Biotechnology
	Database Connectivity
	Embedding Perl
	Extending Perl
	Functional Programming
	Interoperability (CORBA, .NET, etc.)
	Network Programming
	Object Oriented Programming
	Perl 6
	Perl Success Stories
	Regular Expressions
	Server Programming
	System Administration
	Testing
	Tips and Tricks
	Verification
	Web Programming

מבנה הכנס

הכנס יכלול הרצאות (שימשכו בין 5 עד 90 דקות), וסדנאות לימוד (באורך של עד 3 שעות).
סוגי ההרצאות:

על סדנאות לימוד להיות ארוכות יותר מהרצאות רגילות ולהיכנס יותר לעומק הנושא, ללא קשר לרמת הנושא - בסיס, מבוא או מתקדם. א

מיקום וזמן

תאריך הכנס נקבע ל- 26 לפברואר, 2004.
המרכז הבינתחומי הרצליה הסכים באדיבותו לארח את הכנס. הוראות הגעה וכן מפה ניתן למצוא בדף זה.

קריאה לנותני חסות

YAPC::Israel::2004 עדיין זקוק לנותני חסות עבור הכנס ופעילויות הקשורות לכנס. הקשר הישיר לנושא זה הינו גבור סזבו:
gabor@perl.org.il

הוועדה המארגנת

גבור סזבו <gabor@perl.org.il> 054-624648
שלמה יונה <shlomo.yona@perl.org.il>
עופר קאי <offer.kaye@perl.org.il>
לאה סייגל <leah@pti.co.il>